Graag verzoeken wij u om een aanbetaling van 50% te voldoen tenminste 1 maand voor aankomst op rekeningnummer NL43.RABO.0326.8701.72 tnv Appartementen Parkzicht.